K+  K-      A  A  A
brama

KOMUNIKAT

opublikowane: 7 września 2017

W ramach planowanych działań konserwatorsko-budowlanych w poniedziałek 4 września na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen rozpoczęły się prace archeologiczne prowadzone na zlecenie Muzeum Gross-Rosen przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską „Archeolog”, z którą Muzeum współpracuje od lat. Podjęcie obecnych działań jest wynikiem realizacji planowanych zadań zarówno konserwatorskich jak i badawczych Muzeum.

Pracownicy działu Naukowo-Badawczego Muzeum dotarli do relacji byłego więźnia Gross-Rosen, belgijskiego lekarza szpitala obozowego, który był świadkiem – w końcowym okresie istnienia obozu – grzebania zamordowanych więźniów w rowach przeciwlotniczych znajdujących się w pobliżu baraków rewirowych.

Wynikająca z przekazu źródłowego możliwość istnienia w tym miejscu masowego grobu, nakazywała wyjątkową ostrożność podczas prowadzenia prac oraz powiadomienie pionu śledczego wrocławskiego oddziału IPN.

Zeznanie belgijskiego więźnia lekarza potwierdziło się już w pierwszych godzinach prowadzonych prac; nadzór nad dalszymi poszukiwaniami przejęli prokuratorzy wrocławskiego IPN.

Badania archeologiczne prowadzone są w bardzo trudnych warunkach terenowych.

Dotychczas odkryto szczątki kilkunastu osób.

Prace te zbiegły się w czasie z podjętym, 30 sierpnia, przez pion śledczy Wrocławskiego Oddziału IPN śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1940-45 na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Celem śledztwa jest „ustalenie pełnej listy pokrzywdzonych oraz zweryfikowanie danych funkcjonariuszy i więźniów funkcyjnych, pełniących służbę w obozie głównym i jego filiach; ustalenie żyjących sprawców zbrodni i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Poczynione zostaną także ustalenia dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania KL Gross-Rosen i jego filii, okoliczności pozbawienia życia więźniów, pełnej liczby ofiar, systemu pracy przymusowej, eksperymentów paramedycznych i doświadczeń na więźniach oraz okoliczności dotyczących likwidacji obozu” [z komunikatu IPN]. W ramach współpracy z IPN, na potrzeby tego śledztwa, Muzeum Gross-Rosen przekazało w (formie elektronicznej) śledczym odtwarzaną od początku istnienia Muzeum „Kartotekę byłych więźniów Gross-Rosen” oraz kartotekę funkcjonariuszy SS, którzy służyli w obozie Gross-Rosen.

O dalszym postępie prac (prowadzonych już przez wrocławski oddział IPN) będziemy informować na bieżąco.