K+  K-      A  A  A
brama

KOMUNIKAT

opublikowane: 6 sierpnia 2020
Ze względu na epidemię koronawirusa oraz w trosce o zdrowie potencjalnych uczestników Muzeum Gross-Rosen informuje, że w bieżącym roku, nie planuje organizacji rocznicowych obchodów upamiętniających
Ofiary II wojny światowej,  w dotychczasowej formule tj. z udziałem byłych więźniów i ich rodzin, organizacji kombatanckich, młodzieży, służb mundurowych, przedstawicieli harcerzy, społeczeństwa ziemi strzegomskiej, osób prywatnych.
Mając nadzieję na zmianę sytuacji epidemiologicznej zapraszamy do udziału w uroczystościach
w pierwszą niedzielę  września 2021 r.