K+  K-      A  A  A
brama

Konferencja we Wrocławiu

opublikowane: 27 października 2014

W dniach 15.10.–17.10.2014 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja poświęcona bazom danych oraz cyfryzacji zasobów archiwalnych instytucji zajmujących się problematyką Holokaustu i II wojny światowej. Organizatorem konferencji, wspólnie z IPN Oddział we Wrocławiu, było Muzeum Gross-Rosen; uczestniczyli w niej pracownicy polskich i zagranicznych instytucji, m.in.: Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach–Opolu, Pamatnik Terezin, Polskiego Czerwonego Krzyża, z Archiwów polskich i zagranicznych, a także Międzynarodowego Biura Poszukiwań (ITS Arolsen), Instytutu Yad Vashem, KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, KZ-Gedenksteatte Dachau, Stifung Topographie des Terrors Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin, Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, Bundesarchiv Berlin, Institut für Zeitgeschichte München, NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz, USHMM.
Uczestnicy konferencji zapoznali się ze stopniem zaawansowania digitalizacji dokumentów archiwalnych w różnych instytucjach oraz z możliwościami ich udostępniania i wykorzystania zarówno w pracy badawczej, jak i w celu usprawnienia udzielania informacji o losach ofiar II wojny światowej.
16 października uczestnicy konferencji wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Muzeum Gross-Rosen, gdzie zapoznali się nie tyko z historią tego miejsca, ale również z bieżącą działalnością Muzeum. Wyjazd obejmował również wizytę w Zamku Książ, gdzie w czasie wojny mieściła się filia KL Gross-Rosen AL Fürstenstein, oraz podziemnych sztolniach na Osówce (Säfer Höhen) w Górach Sowich, przy drążeniu których pracowali więźniowie filii KL Gross-Rosen wchodzących w skład tzw. kompleksu AL Riese. Wyjazd ten został poprzedzony prelekcją badacza Piotra Kruszyńskiego, wprowadzającą uczestników w problematykę wykorzystania więźniów KL Gross-Rosen, a także robotników przymusowych, przy pracach prowadzonych w kompleksie Riese.