K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja obiektów muzealnych

opublikowane: 6 grudnia 2023

Kończący się rok skłania do podsumowań. Wśród wielu zadań Muzeum na uwagę zasługuje konserwacja obiektów muzealnych. W 2023 r. poddano konserwacji trzy obiekty z kolekcji ubrań więźniarskich zgromadzonych w Muzeum, były to: sukienka obozowa, kalesony i spodnie więźniarskie.

Prace konserwatorskie przeprowadziła firma Makkon Konserwacja Tkanin Zabytkowych.

Nadrzędnym celem konserwacji było zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej w niezmienionym stanie, w tym śladów dawnych reperacji, a także historycznych zabrudzeń i zaplamień. Głównym założeniem prac konserwatorskich było wyeliminowanie niekorzystnych czynników działających na obiekt i jego zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami, bez naprawiania uszkodzeń powstałych przed 1945 rokiem.

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wykonano dezynfekcję obiektów w komorze fumigacyjnej. Obiekty dokładnie oczyszczono mechanicznie, przy użyciu odkurzacza konserwatorskiego z precyzyjnymi końcówkami. Następnie oczyszczono je na mokro, w wodzie demineralizowanej. Wykonano wszystkie zabezpieczenia przy użyciu tradycyjnej metody igłowej oraz wzmocniono partie wokół ubytków na neutralnym podłożu z lnianego płótna.

Zadaniem konserwacji było gruntowne oczyszczenie, zabezpieczenie miejsc grożących dalszą destrukcją i przygotowanie obiektu do bezpiecznego przechowywania i eksponowania.