K+  K-      A  A  A
brama

Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat. Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim (1941-1944)

opublikowane: 3 lutego 2014

KTO-RATUJE-1„Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat… Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim (1941–1944)” to nowa ekspozycja czasowa, która jest prezentowana w Muzeum Gross-Rosen od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r. Organizatorem wystawy jest białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Wystawa przedstawia opór społeczeństwa, kościołów i Polskiego Państwa Podziemnego wobec nazistowskiego programu eksterminacji Żydów, a także fakty ratowania i pomocy niesionej Żydom przez poszczególnych obywateli oraz zorganizowane instytucje, takie jak np. Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom. W sposób szczególny uwzględnione zostały jednostkowe losy ludzi ratujących i uratowanych z terenów dawnego województwa białostockiego.
Ciekawym elementem wystawy jest pokazanie wyników kwerendy archiwalnej dotyczącej ratowania Żydów na obszarze obecnego województwa podlaskiego, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Biura Edukacji Publicznej IPN (OBEP) w Białymstoku. Badania naukowe prowadzone przez OBEP zmierzają do ustalenia jak najpełniejszej listy osób ratujących Żydów w regionie.
Na wystawie wyeksponowane zostało getto białostockie i rozpoczęte tam 16 sierpnia 1943 r. powstanie przeciwko Niemcom. Oprócz fotografii i map, udało się przedstawić także dokumenty z podziemnego archiwum getta – tzw. Archiwum Tamaroffa-Tenenbauma i postać jego twórcy, a zarazem przywódcy bojowników białostockiego getta. Wyeksponowano też postać Bolesława Filipowskiego, żołnierza Armii Krajowej, który przechował to archiwum. Wystawa przygotowana i udostępniona w 60. rocznicę powstania w getcie białostockim jest wyrazem hołdu dla wszystkich, którzy zginęli, a także dla tych, którzy przetrwali dzięki niosącym pomoc oraz wyrazem hołdu dla tych, którzy tej pomocy udzielali.
KTO-RATUJE-2