K+  K-      A  A  A
brama

#ŁączyNasPamięć

opublikowane: 22 kwietnia 2024

W związku z 81. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim – 19.04.2024 r. – Muzeum Gross-Rosen włączyło się po raz kolejny w społeczno-edukacyjną akcję Żonkile (#AkcjaŻonkile). Wydarzenie odbyło się przy udziale: pani Sabiny Chrapek – prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce /o.Wałbrzych, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie i Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy.
Młodzi uczestnicy zwiedzili najpierw wystawę „Zaginione człowieczeństwo”, szukając odpowiedzi na pytania: Czym było getto? W jakich okolicznościach wybuchło powstanie w getcie warszawskim? O co walczyli Żydzi? Przemierzając teren Miejsca Pamięci zapoznali się następnie z historią KL Gross-Rosen i tragicznym losem w nim osadzonych.

Najważniejszym punktem uroczystości było wspólne upamiętnienie żydowskich Ofiar przy dawnej „ścianie śmierci”. Na znak nieprzemijającej pamięci, obok zniczy i kwiatów, uczestnicy położyli kamienie.
Dopełnienie spotkania stanowiła prelekcja na temat bohaterek getta warszawskiego, wygłoszona przez panią Martę Sadłochę z Działu Oświatowego. Uczniowie szkoły w Jaroszowie, której patronem jest Janusz Korczak, zainteresowali się szczególnie losem Stefanii Wilczyńskiej – najbliższej współpracownicy doktora w żydowskim Domu Sierot.