Lekcja historii w Leśnej

opublikowane: 16 marca 2015

Foto-4Z inicjatywy Pani dyrektor Gimnazjum w Leśnej, w miejscowym Domu Kultury, 12.03.2015 roku odbyły się dwa spotkania młodzieży gimnazjalnej oraz ostatnich klas Szkoły Podstawowej w Smolniku z pracownikami Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen. Ideą spotkania zatytułowanego ”KL Gross-Rosen –historia jednego obozu” było zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem tego obozu koncentracyjnego. Tematyczny referat przygotowała pani Elżbieta Gibałka, która znaczną część swojego wystąpienia poświęciła również filii obozu koncentracyjnego w Hartmansdorf (obecnie jest to miejscowość Miłoszów). W czasie drugiej wojny światowej grupa więźniów tego podobozu była wykorzystywana do pracy przy drążeniu sztolni w miejscowości Marklissa, obecnie Leśna k. Lubania. Dlatego młodzież z zainteresowaniem wysłuchała faktów dotyczących historii miejsca zamieszkania. Drugie wystąpienie w formie prezentacji komputerowej przygotowała pani Emilia Kłys, która zapoznała uczestników spotkania z regulaminowymi i poza regulaminowymi formami korespondencji więźniarskiej. Temat ilustrowany był kopiami dokumentów niemieckich, tj. listów obozowych i kartek pocztowych. Z zainteresowaniem młodzieży spotkał się zwłaszcza list więźnia wysłany z AL Hartmansdorf. Trudny temat został w skupieniu i z dużą uwaga wysłuchany przez uczestników spotkania. Warto odnotować, że w gronie słuchaczy był również pan Mirosław Markiewicz Burmistrz Leśnej. Dla prelegentek oraz uczestniczącej w spotkaniu kierownik Działu Oświatowego Muzeum bardzo miłym akcentem było podziękowanie organizatorów. Pracownice Muzeum otrzymały piękne bukiety kwiatów i drobne pamiątki.