K+  K-      A  A  A
brama

Muzeum Gross-Rosen będzie współprowadzone przez MKiDN

opublikowane: 29 stycznia 2019
Foto użyczone ze stron
MKiDN

23 stycznia br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa w sprawie współprowadzenia Muzeum Gross-Rosen przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz województwo dolnośląskie. Umowę podpisali sekretarz stanu Jarosław Sellin oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z członkiem zarządu województwa dolnośląskiego Michałem Bobowcem. W uroczystości tej uczestniczyli również dyrektor Muzeum Gross-Rosen Janusz Barszcz, zastępca dyrektora Departamentu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Piotr Koszarek, dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciech Biliński oraz dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Paulina Florjanowicz.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał, jak ważnym miejscem dla pamięci o zbrodniach wojennych III Rzeszy Niemieckiej jest Muzeum Gross-Rosen.

Wiceszef resortu kultury zapewnił, że współprowadzenie Muzeum Gross-Rosen przez ministerstwo i województwo dolnośląskie pozwoli zabezpieczyć potrzeby placówki, godnie upamiętniać więźniów i ofiary obozu, a także podnosić stan wiedzy o tym miejscu.

Strony umowy zadeklarowały przekazywanie na bieżące funkcjonowanie Muzeum rocznych dotacji podmiotowych w wysokościach nie mniejszych niż dwa miliony złotych. Ponadto w latach 2019–2021 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże Muzeum dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na realizację Planu rozwoju infrastruktury w wysokości czterech milionów złotych.

Otoczenie Muzeum opieką administracji rządowej wraz z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia finansowego, pozwoli zapewnić możliwości dalszego rozwoju działalności naukowo-badawczej oraz stworzy perspektywy i nowe szanse na realizację misji upamiętniania.