MUZEUM GROSS-ROSEN na III Forum Funduszy Europejskich

opublikowane: 5 października 2010

Muzeum Gross-Rosen zaprezentowało się podczas targów na III Forum Funduszy Europejskich. Na początku października odbywały się one w Warszawie. Muzeum jako jedyny beneficjent z Dolnego Śląska pokazało projekt finansowany ze środków unijnych – KAMIENNE PIEKŁO.

Mimo że na Dolnym Śląsku realizowanych jest mnóstwo przedsięwzięć wspomaganych unijnymi dotacjami, Muzeum Gross-Rosen było jedynym beneficjentem z naszego regionu, który miał swoją prezentację podczas III Forum Funduszy Europejskich. O możliwościach otrzymania na Dolnym Śląsku finansowego wsparcia ze środków europejskich informowano na wspólnym stoisku Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.Na stoisku Muzeum prezentowany było projekt „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Na multimedialnym pokazie można było obejrzeć m.in. zdjęcia z placu budowy oraz wyliczone co do 1 grosza koszty całej inwestycji, jak i poszczególnych jej elementów. Obsługująca stoisko Olga Danko, przewodnik sudecki, zwracała uwagę na to, że Muzeum jest jednym z wielu na Dolnym Śląsku miejsc, w których poznać można tajemniczą i nie do końca jeszcze odkrytą historię II wojny światowej. Każdy ze zwiedzających otrzymywał przygotowane specjalnie na to wydarzenie materiały, opisujące zakres prowadzonych prac, stan ich zaawansowania oraz źródła finansowania projektu.

Atrakcją stoiska była ogromna makieta oraz film przedstawiający założenia drugiego, komplementarnego projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II” – Pomnik Zagłady w Muzeum Gross-Rosen. Koncepcja architektoniczna tego unikatowego w skali światowej przedsięwzięcia zachwyciła wiele osób. Zwiedzający podkreślali jego wyjątkowość oraz zwracali uwagę na symbolikę i uniwersalizm, które pozwolą zrozumieć tragedię, jaka była udziałem więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, wszystkim, bez względu na wiek, narodowość, krąg kulturowy i światopogląd.

Drugiego dnia Forum na stoisku Muzeum można było spotkać się z Mirosławem Nizio, autorem koncepcji „Kamiennego Piekło II”, artystą i architektem znanym m.in. jako współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wśród odwiedzających stoisko Muzeum nie zabrakło także krewnych byłych więźniów obozu i jego ok. 100 filii. Dziękowali za troskę, jaką Muzeum otacza to miejsce oraz pamięć o wydarzeniach, jakich było ono świadkiem. Wyrażali nadzieję, że wkrótce w poobozowym kamieniołomie stanie Pomnik Zagłady upamiętniający ofiary KL Gross-Rosen. Swoją obecnością stoisko zaszczyciła także Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.