K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja i remont zachowanych elementów budynków rewirów I i II

Według zaleceń i wytycznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wykonane prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne obrysu zachowanych elementów budynków szpitali obozowych – rewiru I i II oraz remont kamiennych schodów wiodących do rewiru V i tamże zlokalizowanych murów oporowych.