K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja obiektów metalowych

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Miejsca Pamięci Narodowej”, konserwacji poddane zostały dwa wagoniki transportowe wraz z odcinkami torowisk, wykorzystywane przez więźniów obozu Gross-Rosen do transportu urobku, tj. granitu pozyskiwanego w kamieniołomie, na miejsce jego składowania oraz dalszego załadunku.