K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja oryginalnych dokumentów i listów więźniarskich ze zbiorów Muzeum Gross-Rosen

W swoich zbiorach Muzeum Gross-Rosen posiada oryginalne dokumenty. Jest to przede wszystkim korespondencja więźniarska. Do zbiorów Muzeum dokumenty te trafiły w różnym stanie zachowania. Muzeum stara się sukcesywnie poddawać te obiekty konserwacji. W 2021 roku takim pracom konserwatorskim poddano 20 listów więźniarskich oraz zbiór oryginalnych dokumentów z podobozu Dyhernfurth II.