K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja oryginalnych listów więźniarskich i zachowanego płaszcza więźniarskiego

W 2022 r. przeprowadzono konserwację zachowawczą 81 wybranych oryginalnych listów więźniarskich. Ponadto sporządzona została ekspertyza dotycząca konserwacji 20 więźniarskich ubrań (płaszcze, bluzy, spodnie i suknie). Po analizie kosztorysu przeprowadzono konserwację 1 obiektu (płaszcz więźniarski).
Prace konserwatorskie przeprowadzone zostały przez specjalistów w zakresie konserwacji papieru oraz konserwacji tkanin.