K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja wież wyciągowych

W 2017 roku zostały przeprowadzone prace konstrukcyjno-budowlane przy wieżach wyciągowych w dawnym kamieniołomie, miejscu katorżniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen. Konserwacji poddano również liny.

Jest to pierwszy etap prac związanych z konserwacją wież i budynków znajdujących się w kamieniołomie.