K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja wybranych muzealiów

W 2023 r. poddano konserwacji trzy obiekty z kolekcji ubrań więźniarskich zgromadzonych w Muzeum, są to: sukienka obozowa, kalesony i spodnie więźniarskie. Prace konserwatorskie przeprowadziła firma Makkon Konserwacja Tkanin Zabytkowych. Nadrzędnym celem konserwacji było zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej w niezmienionym stanie, w tym śladów dawnych reperacji, a także historycznych zabrudzeń i zaplamień. Głównym założeniem prac konserwatorskich było wyeliminowanie niekorzystnych czynników działających na obiekt i jego zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami, bez naprawiania uszkodzeń powstałych przed 1945 rokiem.
Zadaniem konserwacji było gruntowne oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc grożących dalszą destrukcją oraz przygotowanie obiektów do bezpiecznego przechowywania i eksponowania.