K+  K-      A  A  A
brama

Konserwacja zachowawcza oryginalnych metalowych obiektów poobozowych

W 2019 roku pracom konserwatorskim zostały poddane następujące metalowe obiekty poobozowe: krematorium polowe, kadź kąpielowa oraz dwa wagoniki z torowiskiem. Obiekty oczyszczono z korozji oraz poddano konserwacji i zabezpieczeniu. Zabytki są prezentowane na ekspozycji zewnętrznej, bez osłon i zadaszenia, a wykonane są z blach stalowych, przez co narażone są na proces korozji. Prace zabezpieczające wykonała firma Oleksy Konserwacja Zabytków z Torunia.