K+  K-      A  A  A
brama

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Muzeum w Wałbrzychu

Działy merytoryczne Muzeum, archiwum i pracownie naukowo-badawcze oraz dyrekcja zlokalizowane są w Wałbrzychu, w budynku o powierzchni 609 m2. Do tego roku budynek ten ogrzewany był piecem olejowym dwufunkcyjnym (C.O. i podgrzanie wody) o mocy 100 kW. Piec ten został zainstalowany w budynku w 1998 roku, czyli 24 lata temu. W ostatnich latach dochodziło do kilku jego awarii, które sukcesywnie były naprawiane. Jednak coraz częstsze przerwy w pracy pieca, problem z dostępnością części zamiennych, wysokie zużycie paliwa, a także niespełnianie norm emisyjności spowodowało, że konieczna była wymiana pieca wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (wkład kominowy, system spalinowy, pompy, przepompownie, wentylacja). Zakupiono więc nowy kocioł centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym osprzętem spełniającym wszelkie normy ekologiczne. Samo pomieszczenie kotłowni zostało dostosowane do przepisów p.poż. i odmalowane.