K+  K-      A  A  A
brama

Oczyszczenie kamieniołomu z drzew i krzewów samosiejek

Jak co roku, od kilku lat, oczyściliśmy z krzewów samosiejek i drzew fragment kamieniołomu. W tym roku pracom tym została poddana część historyczna kamieniołomu, gdzie pracowali i ginęli więźniowie obozu Gross-Rosen. Prace związane z tym przedsięwzięciem wykonały firmy Hilander – Piotr Detyna i Green Line Oleksij Opanasiuk.