K+  K-      A  A  A
brama

Prace konserwatorskie na fundamentach kostnicy obozowej

Również w ramach projektu „Opieka nad miejscem pamięci KL Gross-Rosen – II etap” wykonano zabezpieczające roboty budowlane na pozostałościach po kostnicy obozowej. Kostnica (Leichenhalle) w czasach funkcjonowania obozu była nie tylko miejscem składowania zwłok oczekujących na skremowanie ale również prosektorium i miejscem wykonywania egzekucji na więźniach.