K+  K-      A  A  A
brama

Prace konserwatorskie na zachowanych elementach basenu przeciwpożarowego

W 2019 r. na zachowanych elementach basenu przeciwpożarowego dokonano prac zabezpieczająco-konserwatorskich. Zakres tych prac obejmował między innymi usunięcie odspojonych fragmentów tynków, oczyszczenie, umocnienie i zabezpieczenie ścian i dna basenu. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Śniegórski” z Legnicy.