K+  K-      A  A  A
brama

Prace konserwatorsko-budowlane na zachowanych pozostałościach baraku nr 11

W ramach programu „Remonty, konserwacje w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen” zostały, pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonane prace konserwatorsko-budowlane na zachowanych pozostałościach baraku nr 11 – Zellenbau (wewnętrzne więzienie obozowe). Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Śniegórski” z Legnicy.