K+  K-      A  A  A
brama

Prace przy pozostałościach Rewiru V

W 2016 roku trwały prace konserwatorsko-budowlane przy zachowanych pozostałościach obrysu Rewiru V (szpitala obozowego). Prace te były niezbędne w celu zabezpieczenia bezcennych pozostałości historycznych po byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.