K+  K-      A  A  A
brama

Prace remontowo-konserwatorskie trzech biegów schodów terenowych

W 2022 r. metodą konserwacji zachowawczej poddano remontowi, trzy ciągi schodów gruntowych na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Prace obejmowały przełożenie i stabilizację schodów przy miejscu składowania prochów, przy budynku dawnej tkalni obozowej oraz przy łaźni.