K+  K-      A  A  A
brama

Remont budynku ekspozycyjnego dawnego kasyna SS

Poddano remontowi budynek dawnego kasyna SS, który pełni obecnie funkcję głównego budynku ekspozycyjnego Muzeum. Prace remontowe obejmowały m. in. oczyszczenie i reprofilację ubytków betonu, wymiana kolanek i łączników nieszczelnych instalacji sanitarnych, naprawa i uzupełnienie ubytków tynków i powierzchni wewnętrznych izolacji, odtworzenie nawierzchni kamiennej oraz koryt odpływowych itd. Ponadto wewnątrz budynku dokonano naprawy i uszczelnienia przejść instalacyjnych przez mury zewnętrzne; naprawiono, uszczelniono i oczyszczono połączenia wewnętrznych instalacji sanitarnych w obrębie piwnic, odgrzybienie powierzchni, wykonanie tynków renowacyjnych; malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi, montaż urządzeń wymieniających i oczyszczających powietrze z odzyskiem ciepła.