K+  K-      A  A  A
brama

Remont budynku łaźni obozowej

Zadanie obejmowało wykonanie fundamentowania, zagrożonego osiadaniem, budynku dawnej łaźni więźniarskiej metodą jet grouting. Jest to proces wzmacniania podłoża gruntowego, polegający na mieszaniu gruntu z zaczynem, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem.