K+  K-      A  A  A
brama

Remont i konserwacja muru oporowego przy baraku „Siemensa” i kamiennych schodów prowadzących do kamieniołomu

Na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen dokonano remontu kamiennego muru oporowego przy tzw. baraku Siemensa. Celem tego przedsięwzięcia było zachowanie oryginalnej historycznej substancji murów oporowych oraz zabezpieczenie znajdujących się w jego pobliżu innych historycznych obiektów. Prace te wykonała Firma Usługowo-Budowlana inż. Marka Ścigalskiego z Wieliczki.

W tym samym okresie wykonano również prace konserwatorsko-remontowe na zabytkowych schodach kamiennych prowadzących do kamieniołomu, miejsca katorżniczej pracy i śmierci więźniów KL Gross-Rosen.

Prace te wykonano w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym.