K+  K-      A  A  A
brama

Remont i konserwacja zachowanych elementów obozowej oczyszczalni ścieków

Program „Utrwalić historię” objął również remont i konserwację pozostałości po oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w części tzw. oświęcimskiej obozu. Jej uruchomienie w 1943 r. pozwoliło skanalizować cały obóz.