K+  K-      A  A  A
brama

Remont murów oporowych i schodów terenowych

W 2021 r. w ramach programu „Utrwalić historię” wykonano remont kamiennych murów oporowych zlokalizowanych w zachodnim narożniku placu apelowego i przy baraku „Wetterstelle”. Prace te miały na celu poprawę bezpieczeństwa zwiedzających Muzeum oraz zachowanie oryginalnej, historycznej substancji murów. Ponadto konserwacji poddano schody terenowe na skarpie północnej przy dawnym baraku wychowawczym.