K+  K-      A  A  A
brama

Remont reliktów szklarni obozowych

Również w ramach programu „Utrwalić historię” wykonano prace remontowe na pozostałościach dwóch szklarniach SS w narożniku południowo-zachodnim obozu. Ponadto wykonano remont i konserwację reliktów tzw. małej szklarni, również zlokalizowanej na terenie części więźniarskiej obozu.