K+  K-      A  A  A
brama

Remont zabytkowych śmietników i schronów

W ramach realizowanego w latach 2019-2021 programu konserwatorsko-budowlanego pod nazwą „Utrwalić historię”, w roku 2021 wykonano remont trzech zabytkowych śmietników w części więźniarskiej obozu oraz jednego zlokalizowanego w części esesmańskiej.
Ponadto poddano remontowi zachowawczemu niezidentyfikowane do końca pomieszczenia (schrony lub magazyny) znajdujące się przy łaźni więźniarskiej i szklarni SS.