K+  K-      A  A  A
brama

Uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

W ostatnich latach znacząco podniósł się poziom wody w kamieniołomie, byłym miejscu pracy więźniów KL Gross-Rosen, który usytuowany jest powyżej byłego obozu, na wzgórzu. Zaobserwowaliśmy, że w ostatnich latach niektóre historyczne obiekty poobozowe zaczynają osiadać, a na stropach i ścianach pojawiają się niebezpieczne pęknięcia. Szczególnie zagrożonym obiektem był historyczny budynek dawnej łaźni więźniarskiej. Najprawdopodobniej to podwyższony w ostatnich latach napór wody z kamieniołomu i przenikanie wód gruntowych podmywają ten jak i być może inne obiekty poobozowe. W związku z tym podjęto decyzję o konieczności wypompowywania wody z kamieniołomu do poziomu sprzed kilkunastu lat.