K+  K-      A  A  A
brama

Zabezpieczenie ściany wschodniej kamieniołomu

W ramach programu „Utrwalić historię” wykonano również zabezpieczenie osuwiska w dawnym kamieniołomie – miejscu pracy więźniów. Prace zabezpieczające zagrożonego osunięciem fragmentu ściany wschodniej kamieniołomu wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Śniegórski” z Legnicy.