K+  K-      A  A  A
brama

Zakończenie II etapu konserwacji wież wyciągowych i budynków technicznych w kamieniołomie

W ramach projektu „Opieka nad miejscem pamięci KL Gross-Rosen – II etap” w 2018 r. zakończyły się prace przy konserwacji wież wyciągowych, lin i budynków technicznych znajdujących się w dawnym kamieniołomie na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Do dyspozycji zwiedzających zostały oddane obiekty w historycznym kamieniołomie tj. 6 wyciągowych wież oraz 4 budynki techniczne.