K+  K-      A  A  A
brama

„Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” – nowa wystawa czasowa

opublikowane: 16 stycznia 2018

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy czasowej „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”. Ekspozycja poświęcona została tym, którzy w czasie drugiej wojny światowej nieśli pomoc Żydom.
18 paneli wystawienniczych ukazuje fakt ratowania Żydów w szerszym kontekście historycznym – omawiane są zagadnienia specyfiki okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, podziału przestrzeni miast na getta i „stronę aryjską”, sankcji grożących za udzielanie pomocy Żydom. Pokazane są również motywacje osób niosących ratunek, działalność polskiego podziemia, Rządu RP na uchodźstwie, a także księży.
W narracji rolę przewodnią pełnią jednostkowe losy polskich ratujących – przede wszystkim tych odznaczonych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To poprzez ich biografie przekazywane jest wszystko to, co w czasach wojny i Zagłady było świadectwem zarówno wielkości człowieka, jego poświęcenia i ogromnej dobroci, jak i podłości i drzemiącego w nim zła.
Do przygotowania ekspozycji wykorzystano bezcenną kolekcję przeszło 400 wywiadów z ostatnimi żyjącymi w Polsce Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, którą zebrano w latach 2007-2013 w ramach muzealnego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”.
Wystawa „Z narażeniem życia…” po raz pierwszy została zaprezentowana w 2013 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu i od tamtego czasu podróżuje po Europie i świecie. w Muzeum Gross-Rosen będzie prezentowana od 15 stycznia do 15 marca 2018 r. Wstęp wolny.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP