K+  K-      A  A  A
brama

Nowa publikacja – „Lecznictwo” w Konzentrationslager Gross-Rosen (1940-1945)

opublikowane: 14 grudnia 2022

„Lecznictwo” w Konzentrationslager Gross-Rosen (1940-1945) Doroty Suli to nowa publikacja wydana przez Muzeum. W pracy została przedstawiona organizacja służb medycznych i to zarówno będących częścią załogi obozowej jak i rekrutujących się z więźniów. Podjęto także próbę zrekonstruowania infrastruktury, a więc powstania i rozbudowy szpitali obozowych i izb chorych w obozie głównym jak i podobozach. Sytuacji chorobowej w obozie głównym jak i podobozach oraz leczeniu został poświęcony rozdział drugi, a rozpoczyna go paragraf dotyczący działań prewencyjnych. Wśród omówionych zagadnień jest m.in.: walka z epidemiami, „pomoc” stomatologiczna, problem zaburzeń i chorób psychicznych oraz muzułmanienia. Przedmiotem ostatniego, trzeciego rozdziału jest śmierć, której główną przyczyną były choroby i wycieńczenie, ale w wielu przypadkach została ona przyspieszona przez członków załogi obozowej. Cenne uzupełnienie stanowią dokumenty i zdjęcia zamieszczone bezpośrednio w tekście a także w aneksie, w którym znajduje się również wykaz lekarzy więźniów, pracujących w obozowych izbach chorych, szpitalach i ambulatoriach.

Może fragment recenzji będzie dla Państwa wystarczającą zachętą do lektury ” Książka jest owocem rzetelnej pracy badawczej i krytycznego spojrzenia na źródła […] Ale jest w niej coś więcej, niż uczciwy raport historyka. To książka o cierpieniu, chorobie i śmierci w strasznych warunkach obozu koncentracyjnego, w których lekarz stawał się niejednokrotnie cudownym wybawicielem lub ostatnim pocieszycielem umierającego”.