K+  K-      A  A  A
brama

Nowa wystawa czasowa: „Res non humana –rzecz nieludzka. Niemiecka okupacja Zamojszczyzny 1939-1944.”

opublikowane: 1 sierpnia 2019

Od 1. sierpnia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy prezentuje wystawę czasową „Res non humana – rzecz nieludzka. Niemiecka okupacja Zamojszczyzny 1939-1944” wypożyczoną z Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. Ekspozycja przedstawia różne aspekty zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów niemieckich, którą prowadzili na terenie Zamojszczyzny. Na tym obszarze Niemcy rozpoczęli eksperymentalnie wprowadzanie w życie planu germanizacji Europy Środkowo-Wschodniej – Generalplan Ost. Plan ten przewidywał wysiedlenie milionów Słowian z krajów Europy Wschodniej oraz Środkowej i sprowadzenie na te tereny „etnicznych” Niemców. Z terenu Zamojszczyzny w czasie wysiedleń i pacyfikacji wypędzono z domów ponad 100 tys. mieszkańców, w tym ok. 30 tys. dzieci.
Wystawa przypomina także o prześladowaniach i zagładzie Żydów na terenie Zamojszczyzny, w tym zwłaszcza o funkcjonującym w czasie okupacji niemieckim obozie zagłady w Bełżcu. Obóz ten był jednym z trzech (obok Sobiboru i Treblinki) miejsc mordowania Żydów w ramach Akcji Reinhardt, czyli zrealizowanej w sposób zaplanowany przez hitlerowców operacji, mającej na celu zgładzenie całej ludności żydowskiej pozostającej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i deportowanej w ten rejon.
Większość materiału ikonograficznego pochodzi z Archiwum Państwowego w Zamościu oraz archiwów muzeów Zamojszczyzny, ale wykorzystano także fotografie dotychczas niepublikowane lub mało znane, pochodzące z zagranicznych archiwów i zbiorów prywatnych.
Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających Muzeum do 15 grudnia 2019r. Wstęp wolny. Zapraszamy!