K+  K-      A  A  A
brama

Nowe nabytki

opublikowane: 3 sierpnia 2020

W sierpniu 2020 r. Muzeum otrzymało w darze bluzę więźniarską byłego więźnia Zdzisława Molendy oraz dokument „Kontrollschein” (karta kontrolna) wystawiony na jego nazwisko w 1940 r. w Przemyślu. Darczyńcą jest Pan Paweł Krzaczkowski – kolekcjoner ze wschodniej Polski.

Zdzisław Molenda, ur. 21.02.1924 r. w Lesznie Wlkp. Był członkiem Armii Krajowej. Aresztowany przez gestapo 15.07.1944 r. w Kościanie i osadzony w więzieniu w Kościanie. 20.07.1944 r. został przewieziony do więźnia w Domu Żołnierza w Poznaniu. Następnie przebywał w obozie karno-śledczym w Żabikowie. Do KL Gross-Rosen został skierowany 29.09.1944 r. Tam oznaczono go numerem 63 885 i skierowano do bloku 10, a potem do bloku 6.

Pracował w komandach:
– Banhofskommando – kolumna robocza prac kolejowych
– Waldkommando – roboty leśne
– Steinbruchkommando – kamieniołomy.

Na początku grudnia 1944 r. został przeniesiony do podobozu Hartmannsdorf (obecnie Leśna) i osadzony w bloku numer 3. Pracował po12-14 godzin dziennie przy budowie sztolni w górach. Zachorował na flegmonę (ropne zapalenie nóg)i został skierowany na rewir (obozowa izba chorych). Został wyleczony przez więźnia-lekarza z Krakowa, który pracował na rewirze. Pod koniec kwietnia 1945 r. został ewakuowany, wraz z innymi chorymi, do podobozu Zittau. Tam doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną 10.05.1945 r.
Zmarł w 2011 r.

Zdzisław Molenda napisał wspomnienia pod tytułem: „Tylem zapamiętał”, wydane w 2007 r. w Poznaniu.

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Krzaczkowskiemu za przekazanie do Muzeum pamiątek po byłym więźniu.