K+  K-      A  A  A
brama

Nowe wystawy czasowe

opublikowane: 15 grudnia 2009

„Bóg się rodzi, moc truchleje… Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej” przedstawia możliwości i sposoby kultywowania tradycji, nawet w warunkach uwięzienia, często w tajemnicy przed władzami obozowymi. Wplatanie symboliki Świąt Bożego Narodzenia w życie obozowe stanowiło element więzi ze światem zewnętrznym, pozwalało mieć nadzieję na przetrwanie i szybki powrót do domu. Wystawa składa się m.in. z korespondencji i kolekcji kartek świątecznych od żołnierzy polskich, licznych fotografii oraz autentycznych pamiątek. Prezentowane materiały pochodzą przede wszystkim ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Muzeum Katyńskiego oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.

„Legenda tamtej Wigilii – Boże Narodzenie 1944 w KL Gross-Rosen” poprzez korespondencję więźniów oraz fragmenty ich wspomnień opowiada o Świętach w obozie koncentracyjnym. Jest to opowieść o przetrwaniu, smutku, tęsknocie i nadziei. Wystawę ze zbiorów własnych przygotowało Muzeum Gross-Rosen.

Ekspozycje można obejrzeć 8.12.2009 – 31.01.2010 w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen.