K+  K-      A  A  A
brama

Odsłonięcie tablicy por. Ludwika Jerzego Tulińskiego

opublikowane: 10 grudnia 2018

W sobotę 8. grudnia br. na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej por. Ludwikowi Tulińskiemu – rozstrzelanemu w obozie w lipcu 1944 roku.
Ludwik Jerzy Tuliński (ur.1906), ps. „Stanisław”, absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia architekt, był pracownikiem Magistratu Miasta Warszawy, od 1935 r. mieszkaniec Ząbek. Pełnił funkcję komendanta rozformowanego w dniu wybuchu II wojny Światowej Oddziału Ząbki Związku Strzeleckiego i w momencie powołania do życia PPP, w oparciu o ząbkowskich Strzelców i Strażaków z OSP Ząbki utworzył Ząbkowski Oddział SZP i został jego dowódcą. w 1940 r. SZP przekształcono w Związek Walki Zbrojnej, a w 1942 r. w Armie Krajową. w 1944 r. Ludwik Tuliński został awansowany do stopnia porucznika i został dowódcą 743 ząbkowskiej kompanii AK. W czasie okupacji w domu Ludwika i Jadwigi Tulińskich w Ząbkach przy ul. Słowackiego 3 odbywały się lekcje konspiracyjnej Szkoły Podchorążych AK, a także nadawała radiostacja Komendy Głównej AK. i właśnie za „granie” radiostacji Tulińscy zostali aresztowani w maju 1944 r.
Jadwiga Halina Tulińska, ps. „Halka” była podczas wojny łączniczką AK. Została osadzona na Pawiaku, gdzie rozstrzelano ją 18. sierpnia 1944 r. w ostatniej egzekucji więźniów Pawiaka.
Ludwik Tuliński do 4 lipca przebywał na Pawiaku, był przesłuchiwany w Al. Szucha. Został skazany na karę śmierci i rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 17 lipca 1944r. o godz. 7:55 rano. Informacja o rozstrzelaniu porucznika została zarejestrowana w dokumentach dot. egzekucji więźniów i wyroków policyjnych sądów doraźnych w ramach tzw. Sonderbehandlung („specjalnego potraktowania”).
Inicjatorem wmurowania tablicy w Miejscu Pamięci była Jednostka Strzelecka 1533 z Ząbek, która w ten sposób chciała uhonorować swojego patrona. O godz. 12:00 zgromadzeni przemaszerowali pod dawną Ścianę Śmierci znajdującą się na dawnym placu egzekucyjnym, gdzie rozpoczęły się uroczystości. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy odczytano Apel Poległych, złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie głos zabrali córka Państwa Tulińskich – p. Elżbieta Michalina Duczmal, a także Zastępca Dyrektora Muzeum p. Andrzej Gwiazda. Na zakończenie młodzież z JS wykonała utwór „Szara piechota”. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum Gross-Rosen i obejrzenia filmu dokumentalnego o KL Gross-Rosen ze wspomnieniami byłych więźniów.