Oferta pracy na stanowisko Główny Księgowy

opublikowane: 10 kwietnia 2019

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zatrudni pracownika w wymiarze: pełny etat, na stanowisko: główny księgowy
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku powinna posiadać:
– wykształcenie wyższe,
– 3 lata pracy na stanowisku głównego księgowego lub 6 lat w pionie księgowości,
– dobra znajomość zasad księgowości i dyscypliny finansów publicznych,
– umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
– obsługa programów komputerowych do prowadzenia księgowości
Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o złożenie ofert wraz z CV w formie pisemnej do 6 maja 2019 r. na adres:
Muzeum Gross-Rosen ul. Szarych Szeregów 9 58-304 WAŁBRZYCH
Kontakt telefoniczny: 74-8421580, 74-8464566, z zastępcą dyrektora Andrzejem Gwiazdą, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.
Z wybranymi kandydatami przewidujemy rozmowy kwalifikacyjne, po uprzednim otrzymaniu oferty i uzgodnieniu terminu spotkania.
Dokładne informacje tutaj