K+  K-      A  A  A
brama

Oferta pracy na stanowisko asystenta zarządzania inwestycjami.

opublikowane: 8 czerwca 2016

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zatrudni pracownika na stanowisku asystenta zarządzania inwestycjami na pełnym etacie.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku powinna posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów inwestycyjnych;
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów i zadań inwestycyjnych;
  • zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz ich rozliczanie;
  • stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych, informacji i promocji dot. projektów i zadań inwestycyjnych.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o złożenie ofert wraz z CV w formie pisemnej do 20 czerwca 2016 r. na adres :

Muzeum Gross-Rosen
ul. Szarych Szeregów 9
58-304 WAŁBRZYCH

Kontakt telefoniczny: 74 84215-94, 74 84215-80, z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego i Kadr – Panią GRAŻYNĄ SAWICKĄ, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przewidujemy rozmowy kwalifikacyjne po uprzednim otrzymaniu oferty i uzgodnieniu terminu spotkania.