K+  K-      A  A  A
brama

Otwarcie Muzeum

opublikowane: 24 maja 2020

W nawiązaniu do procedury otwarcia Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy informujemy, że opracowany dokument pn. Zasady pracy Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 1940-1945 w czasie epidemii – Faza I, II i III wraz z dwoma Tymczasowymi Regulaminami Zwiedzania otrzymały pozytywną opinię z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Wałbrzychu i w Świdnicy oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W związku z powyższym z dniem 26.05.2020 r. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy zostaje ponownie otwarte dla zwiedzających w ograniczonym zakresie, zgodnie z poniższym Tymczasowym Regulaminem Zwiedzania.

REGULAMIN ZWIEDZANIA FAZA I