K+  K-      A  A  A
brama

Po 19 latach Muzeum wraca pod opiekę Ministerstwa

opublikowane: 14 sierpnia 2018

Wczoraj, tj.13 sierpnia, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie został podpisany List intencyjny w sprawie wspólnego prowadzenia – przez Ministerstwo i Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. List w imieniu Ministerstwa podpisał Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, a w imieniu województwa dolnośląskiego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski.

W uroczystości wziął udział Dyrektor Muzeum Gross-Rosen Janusz Barszcz. W swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe wsparcie finansowe, za pośrednictwem programów operacyjnych, MKiDN, jak również województwa dolnośląskiego dla prowadzonych od 15 lat działań statutowych Muzeum, modernizujących je w wymiarze merytorycznym i administracyjnym. Przypomniał, że do roku 1999 Muzeum Gross-Rosen było już instytucją państwową, a dziś wraca pod bezpośrednią opiekę Ministerstwa. Wyraził również przekonanie, że być może zwiększony przez obydwa organy w ramach współprowadzenia budżet Muzeum, pozwoli na jeszcze szybsze i w większym zakresie czynione działania konserwatorskie, oświatowe, wystawiennicze itd.

Umowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i będzie to związane również z nową nazwą naszej jednostki – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945). Umowa umożliwi MKiDN bezpośrednie wspieranie finansowe Muzeum w jego działalności statutowej.

Minister Piotr Gliński tak podsumował tę uroczystość: „Ten list intencyjny wpisuje się w naszą politykę dotyczącą dziedzictwa narodowego, politykę historyczną, która polega m.in. na odpowiedzialności, czy na powiększaniu obszaru odpowiedzialności państwa za instytucje kultury, instytucje poświęcone dziedzictwu narodowemu”.