PODZIĘKOWANIE

opublikowane: 15 stycznia 2014

Serdecznie dziękujemy Panu Paulowi Fischerowi za wsparcie finansowe działalności Muzeum. Ofiarowana kwota, zgodnie z wolą donatora, zostanie przeznaczona na sfinansowanie druku książki „AL Friedland – filia KL Gross-Rosen w Mieroszowie”.