K+  K-      A  A  A
brama

Posiedzenie Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-45)

opublikowane: 27 lutego 2023

W minioną sobotę 25.02.2023 roku w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się posiedzenie Rady Muzeum. Do jej zadań należy między innymi sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 Ustawy o muzeach a także ocena pracy Muzeum, na podstawie przedłożonego przez Dyrektora sprawozdania rocznego i zaopiniowanie rocznego planu działalności.

Podczas obrad członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z aktualną działalnością merytoryczną Muzeum, a także efektem prac konserwatorsko-budowlanych przeprowadzonych w latach 2019-2022. Zarówno sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2022 jak i plan działalności merytoryczno-administracyjnej Muzeum Gross-Rosen na rok 2023 zostały przyjęte w głosowaniu przez członków Rady jednogłośnie.
Po obradach członkowie zostali oprowadzeni po terenie Muzeum, gdzie m.in. zapoznali się z efektami, ostatnio wykonanych, prac konserwatorsko-budowlanych obiektów poobozowych, a także obejrzeli wystawy stałe i czasowe prezentowane w Muzeum.