K+  K-      A  A  A
brama

Posiedzenie Rady Muzeum Gross-Rosen

opublikowane: 1 października 2020

26 września 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945), na kadencję w latach 2020–2024. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego akty powołania członków Rady wręczył Dyrektor Muzeum Gross-Rosen Janusz Barszcz.

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada przyjęła regulamin określający jej szczegółowy tryb pracy oraz dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym został dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, wiceprzewodniczącą – dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.
Kolejnym punktem obrad było omówienie oraz dyskusja nad sprawozdaniem z działalności merytoryczno-administracyjnej za rok 2019 oraz planami działalności Muzeum Gross-Rosen.
Obydwa te dokumenty członkowie Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy przyjęli w głosowaniu jednogłośnie.
Na zakończenie uczestnicy posiedzenia zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy głównej „KL Gross-Rosen 1940–1945”.