K+  K-      A  A  A
brama

Prace archeologiczne prowadzone w IV kwartale 2010 r.

opublikowane: 30 grudnia 2010

IV kwartał 2010 r. był kolejnym okresem intensywnych prac budowlanych i archeologicznych, na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Kontynuowano prace ziemne przy konserwacji bloków więźniarskich, którym towarzyszyły wykopy wokół bryły baraków. W ich trakcie odkryto resztki oryginalnej instalacji sanitarnej i elektrycznej, z okresu funkcjonowania obozu. Przy głównej drodze obozowej rozkopano i wzmocniono mur oporowy oraz schody.
Założono także dwa nowe sondaże stanowiska w części koszarowej oraz kontynuowano poprzednie, w części więźniarskiej. Rozpoznano wykopaliskowo fragmenty szczelin przeciwlotniczych oraz jedno z miejsc, w którym deponowano przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu po 1945 roku (wskazuje na to specyfika znalezisk). Ważnym elementem było określenie stratygrafii terenu oraz zlokalizowanie pierwotnego poziomu użytkowego niektórych partii obozu (obecny poziom w wielu miejscach jest podniesiony w stosunku do pierwotnego). Pozyskano kolejny zbiór kilkudziesięciu zabytków ruchomych, wśród których najciekawsze były nieśmiertelniki więźniarskie, uchwyt łyżki z wybitym numerem więźnia oraz plakietki z zakładów przemysłowych, w których pracowali więźniowie obozu Gross-Rosen.