K+  K-      A  A  A
brama

Prace remontowo-konserwatorskie w 2022 roku.

opublikowane: 5 września 2022

Wraz ze zbliżającym się końcem roku dobiegają również końca inwestycje zaplanowane na bieżący rok. Przypomnijmy, że w 2022 roku realizowane były następujące zadania:

1. zakup systemu wypompowywania wody z historycznego kamieniołomu znajdującego się w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – kwota dotacji: 373.920 zł;
2. remont budynku bramy głównej na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – kwota dotacji: 471.050 zł;
3. remont budynku łaźni obozowej – kwota dotacji: 1.190.290 zł;
4. prace remontowo-konserwatorskie trzech biegów schodów terenowych – kwota dotacji: 65.702 zł.
Dzięki wyżej wymienionym pracom obiekty poobozowe zostały poddane kompleksowym pracom remontowo-konserwatorskim. Co bardzo istotne zamknięty budynek dawnej łaźni obozowej został ponownie otwarty dla zwiedzających. Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.