K+  K-      A  A  A
brama

Remont instalacji elektrycznych

opublikowane: 27 maja 2024

Miło nam poinformować, że przystępujemy do realizacji zadania „REMONT ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY” Instalacja elektryczna w Muzeum jest stara, częściowo historyczna bo jeszcze z czasów działania obozu. W miarę lat działalności Muzeum kolejne obiekty przechodziły konserwację i podłączane były do istniejącej instalacji. Powstała sieć różnych kabli elektrycznych oplatających cały teren, które nie zawsze dostosowane są do pracujących na nich urządzeń. Realizowany gruntowny remont pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i dostosowanie sieci do nowoczesnych standardów. Zadanie realizujemy dzięki udzielonej dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zwiększonej dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”