K+  K-      A  A  A
brama

Remonty i konserwacje w byłym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen

opublikowane: 15 kwietnia 2021

W roku 2021 Muzeum rozpoczęło realizację zadania: „Remonty, konserwacje w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w jego ramach wykonane będą następujące prace remontowo-konserwatorskie:

1. Remont i konserwacja rowów przeciwlotniczych znajdujących się pomiędzy barakiem nr 11, a Rewirem V
2. Remont i konserwacja rowów przeciwlotniczych przy baraku Wetterstelle
3. Prace remontowe trzech śmietników w części więźniarskiej oraz jednego w części esesmańskiej
4. Prace remontowo-budowlane muru oporowego przy baraku Wetterstelle
5. Remont schronów/magazynów przy łaźni obozowej oraz szklarni SS
6. Prace remontowe dwóch szklarni SS w narożniku południowo-zachodnim części więźniarskiej
7. Remont zachowanych elementów oczyszczalni ścieków
8. Remont i zabezpieczenie zagrożonego osunięciem fragmentu ściany wschodniej kamieniołomu
9. Rekonstrukcja obrysu i remont zachowanych elementów budynku Rewiru VI
10. Remont muru oporowego i schodów terenowych

Planowana wartość dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynosi 2.800.606,00 zł.
Na dzień dzisiejszy przeprowadzono postępowania dla zadań od 1 do 8, wartość tych robót wynosi łącznie: 2.396.111,98 zł brutto, a umowy na ich wykonanie zostały już podpisane. Termin wykonania prac został określony do dnia 31.10.2021 r. Będziemy na bieżąco informować o postępach prowadzonych prac.